Ett Samarbete med Fittja Jord

bjuder in deltagarna till att utforska marken vi går på, närmaste bestämt materialet lera, för att i slutändan skapa ett kollektivt keramiskt verk.

invites to explore the ground we walk on and participate in a collective ceramic work.

Med stöd av

Open Call

VAD?

Det explorativa konstprojektet Alby-Hjulsta Pilgrimage letar efter 15 konstnärer och kulturarbetare från Botkyrka som vill delta i projektet Ett Samarbete med Fittjas Jord. En workshop med lokal lera, som är den första delen av en pilgrimsfärd vilken ska koppla ihop två Stockholmsförorter; Alby och Hjulsta under 2021.

I Fittja ska vi tillsammans utforska marken vi går på genom att promenera tillsammans, leta efter och gräva upp lera. Workshopen är i två delar. Under den första delen tar vi en promenad till ett område där vi kan samla lera. Under den andra delen kommer vi att bearbeta leran och använda den för att tillsammans skapa ett kollektivt konstverk.

Under arbetets gång kommer råmaterialet vi hittar utomhus, leran, att bearbetas så att den kan användas för att arbeta och skulptera med.

Under workshopstillfällena kommer vi även att få ta del av föredrag och presentationer av experter på lokalområdet och dess historia.

Vi avslutar den sista workshopen med en gratis vegansk grill för alla deltagare.

WHAT?

The exploratory project Alby-Hjulsta Pilgrimageis looking for 15 artists and culture workers from Botkyrka to participate in the Ett Samarbete med Fittjas Jord, a wild clay workshop, which is also an initial phase of a pilgrimage - a connector of two Stockholm´s suburbs Alby and Hjulsta planned for 2021.

In Fittja, we together explore the ground we walk on through walking, searching and digging for clay and clay making.
The activities will be divided in two parts.The first workshop, a participatory walk to areas where we can find and collect clay. Second one, to use the local clay and to create a collaborative sculpture together made only from materials harvested at this specific area.

The process will include clay preparations, from finding it as a raw material to processing it to modelling material.

We will finish the event with a free vegan grill.

NÄR OCH VAR?

workshop n.1 / Hitta lera i landskapet och presentationer (2 dagar)
MÅNGKULTURELLT CENTRUM i Fitjja
[karta]
Lördag den 5/9 10.00-17.00
Söndag den 6/9 10.00-17.00

workshop n.2 / Skapa en kollektiv skulptur (2 dagar)
BOTKYRKA KONSTHALL
[karta]
Lördag den 19/9 10.00-17.00
Söndag den 20/9 10.00-17.00

WHEN AND WHERE?

First workshop. Finding out clay in the site (2 days)
MÅNGKULTURELLT CENTRUM i Fitjja [map]
Lördag den 5/9 10.00-17.00
Söndag den 6/9 10.00-17.00

Second workshop. Create a collective sculpture (2 days)
BOTKYRKA KONSTHALL [map]
Lördag den 19/9 10.00-17.00
Söndag den 20/9 10.00-17.00

FÖR VEM?

Deltagarna bör ha intresse för Botkyrka som plats, och lera som material.
Ingen tidigare erfarenhet av att arbeta med lera behövs.
Gruppen kommer att vara liten eftersom vi vill följa myndigheternas riktlinjer kring social distansering och även uppmuntra till en livlig diskussion.

Språk: svenska.
Workshopen är gratis.

FOR WHOM?

The participants should have interest in Botkyrka as a place and clay.
No previous experience of working with clay is needed.
The group will be small because we want to follow the social distancing and encourage a lively discussion.

The workshops will be taught in Swedish.
They are free.

HUR KAN MAN ANSÖKA?

Skriv ett kort brev till oss där du berättar vem du är, varför du är intresserad av projektet och vad du vill få ut av det, dina förväntningar.

Skriv också ifall du har möjlighet att delta under båda workshop-tillfällena eller om du bara kan vara med vid ett av dem. Vi föredrar om du är med vid samtliga tillfällen.

Skicka din ansökan senast den 30 augusti 2020. De utvalda deltagarna kommer att informeras senast den 3 september 2020. För anmälan eller övriga frågor, skicka ett mail till opencall@albyhjulstapilgrimage.com

Ansöka!

HOW TO APPLY?

Please send your application by the 30th of August 2020. Write us short letter about who you are, why you are interested in the workshop and what you expect from it.

Add also in which part you wish to participate, we prefer you to participate in all sessions. The working language of the workshop will be Swedish.

Selected participants will be informed by the 3rd of September 2020. For submissions and general inquiries please email us to: opencall@albyhjulstapilgrimage.com

Apply!

Om oss

konstnärskap: vandring + lera
=
KOLLEKTIV AKTIVITET I LOKALT GEMENSKAP

Juanma González

är en konstnär och forskare som bor och arbetar i Alby, Botkyrka.

is artist and researcher based in Alby, Botkyrka.

juanmagonzalez.com

Ivana Kralikova

är en konstnär och oberoende forskare som bor och arbetar i Hjulsta, Spånga.

is an artist, independent researcher based in Hjulsta, Spånga.

ivanakralikova.com